Make your own free website on Tripod.com

Sejarah Awal Asrama Desa.


Back

 

Kami di asrama kini telah menjalankan kajian untuk mengetahui sejarah penubuhan asrama ini. Menurut beberapa orang responden yang ditemui, asrama ini siap dibina pada tahun 1990. Buat permulaan dua blok bangunan kayu telah dibina dan satu blok dewan makan yang dikongsi bersama pelajar lelaki dan perempuan. Waden juga ketika itu  seorang sahaja. Bilangan pelajar buat permulaan ialah seramai 60 orang iaitu 30 lelaki dan 30 perempuan. 

Kami akan terus menjejaki sejarah penubuhan asrama dengan lebih detail; untuk paparan laman ini pada masa akan datang.

 

 

 

 

| Pengenalan| Matlamat | Sejarah | Pelan | Takwim | Buletin | Pentadbiran | Organisasi Pelajar | Aktiviti

 |  Akademik | Peraturan Asrama | Menu Makanan | Senarai Penghuni | Jadual Harian Pelajar | Kemudahan Asrama | Buku Pelawat